Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối tháng 10 năm 2018

Về Chính sách Bảo mật này

Double L Group, LLC cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho trang web của chúng tôi, các ứng dụng di động hoặc bất kỳ trang web nào khác do các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi lưu trữ (gọi chung là “Trang web”). Chính sách này mô tả thông tin mà chúng tôi thu thập, mục đích sử dụng và các lựa chọn của bạn về việc chúng tôi sử dụng thông tin đó. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các thực tiễn dữ liệu của chúng tôi được mô tả trong Chính sách này.

Các loại thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn có thể được chia thành hai loại, thông tin nhận dạng cá nhân và dữ liệu phi cá nhân. Thông tin nhận dạng cá nhân có nghĩa là thông tin xác định cụ thể bạn với tư cách là một cá nhân. Dữ liệu phi cá nhân là thông tin không nhận dạng bạn.

Thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập Trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch mà bạn yêu cầu. Trong những trường hợp này, thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

  • Chi tiết liên hệ, chẳng hạn như tên, chức danh, tên công ty / tổ chức, trang web, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; và
  • Thông tin về dịch vụ hoặc các yêu cầu kỹ thuật mà bạn đã thực hiện đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Ngoài ra, nếu bạn đăng ký một vị trí với Double L Group, chúng tôi có thể thu thập thông tin sau từ bạn thông qua cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi:

  • Sơ yếu lý lịch hoặc CV, thư xin việc, kinh nghiệm làm việc trước đây, nền tảng giáo dục, loại việc làm được tìm kiếm, ngày có sẵn, giới thiệu của nhân viên, mức lương mong muốn, sở thích du lịch, thông tin về hiệu suất và sự phát triển nghề nghiệp của bạn; và
  • Thông tin nhận dạng, chẳng hạn như số hộ chiếu của bạn, tình trạng người nước ngoài, số nhận dạng của chính phủ (ví dụ: Số an sinh xã hội) khi được phép, tình trạng nhập cư, quốc tịch và, nếu được phép, thông tin liên quan đến di sản và dân tộc của bạn (cho mục đích giám sát đa dạng); và
  • Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn gửi cho chúng tôi, bao gồm bất kỳ thư từ nào bạn có thể có với chúng tôi.

Bạn không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào này, nhưng nếu bạn không cung cấp, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn dịch vụ được yêu cầu, hoàn thành giao dịch của bạn hoặc xử lý đơn xin việc của bạn.

Cuối cùng, chúng tôi có thể lấy thông tin về bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như nơi chủ nhân cung cấp chi tiết liên hệ của bạn liên quan đến yêu cầu dịch vụ. Nếu bạn nộp đơn xin việc với chúng tôi hoặc chấp nhận làm việc với chúng tôi, chúng tôi có thể lấy thông tin từ các bên thứ ba, bao gồm, trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, nhà tuyển dụng, công ty nghiên cứu việc làm, dịch vụ xác minh danh tính, những thông tin tham khảo mà bạn cung cấp cho chúng tôi, các trang web và thông tin có thể truy cập công khai khác trên Internet. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin bạn gửi cho chúng tôi thông qua các trang web của bên thứ ba, bao gồm cả thông qua LinkedIn, Facebook và các nguồn công khai khác. Khi được luật pháp địa phương cho phép và với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu cơ quan công quyền hoặc tổ chức tài chính kiểm tra lý lịch hoặc tín dụng để đánh giá tính đủ điều kiện làm việc của bạn, cũng như thông tin y tế của bạn nếu được yêu cầu để đánh giá tính đủ điều kiện nhận trợ cấp việc làm của bạn.

Dữ liệu phi cá nhân

Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu phi cá nhân không trực tiếp nhận dạng bạn, bao gồm “dữ liệu được thu thập tự động”, thông tin “tổng hợp” hoặc “ẩn danh” mà chúng tôi thu thập để thông báo cho chúng tôi cách người khác sử dụng Trang web của chúng tôi. Dữ liệu phi cá nhân bao gồm, (i) nền tảng phần mềm thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt Internet và chương trình cơ sở; (ii) hãng điện thoại di động; (iii) các kiểu duyệt web, bao gồm các trang web đã truy cập; (iv) dữ liệu địa lý như mã vùng, mã vùng và thông tin vị trí không chính xác khác; và (v) cách bạn sử dụng Trang web, bao gồm tần suất và thời lượng sử dụng.

Cookie và các công nghệ tương tự

A cookie is a text file that is downloaded on to your hard disk or in to your browser’s memory by a webserver that allows us to monitor your interaction with our Sites. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer, read data from elsewhere on your computer, or misappropriate any personally identifiable information about you.  Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a webserver in the domain that issued you the cookie.

Cookie hữu ích vì chúng giúp sắp xếp nội dung và bố cục của Trang web của chúng tôi và cho phép chúng tôi nhận ra những máy tính hoặc thiết bị khác đã từng truy cập Trang web của chúng tôi trước đây. Cookie thực hiện nhiều công việc khác nhau, chẳng hạn như cho phép Trang web của chúng tôi ghi nhớ cài đặt tùy chọn của bạn và giúp chúng tôi nâng cao khả năng sử dụng và hiệu suất của Trang web của chúng tôi cũng như trải nghiệm của bạn khi sử dụng nó; ví dụ: một cookie có thể lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn mà bạn đã nhập vào biểu mẫu trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng cookie do Alphabet, Inc. (fka Google, Inc.) quản lý để cung cấp dịch vụ Google Analytics của mình, cho phép chúng tôi hiểu cách người dùng điều hướng đến và tương tác với Trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn muốn. Nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng tương tác của Trang web của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Dịch vụ và Giao dịch

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc thực hiện các giao dịch mà bạn yêu cầu, bao gồm, nhưng không giới hạn, cung cấp thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi mà bạn đã mua hoặc sử dụng, đăng ký sản phẩm đã mua, xử lý đơn đặt hàng sản phẩm, xử lý bảo hành tuyên bố, thay thế hướng dẫn sử dụng sản phẩm, trả lời các yêu cầu dịch vụ của khách hàng và tạo điều kiện cho việc sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn email hoặc thư bưu điện, hỗ trợ khách hàng hoặc sắp xếp việc giao hàng. Là một phần của việc cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà phân phối của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cung cấp cho các công ty này những yếu tố thông tin cá nhân của bạn mà họ cần để cung cấp các dịch vụ đó. Các công ty này và nhân viên của họ bị cấm sử dụng thông tin cá nhân đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Cải thiện trang web của chúng tôi

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các phân tích kinh doanh hoặc cho các mục đích khác giúp chúng tôi phát triển và cải thiện chất lượng Trang web của mình; ví dụ: bằng cách tùy chỉnh Trang web của chúng tôi theo sở thích hoặc sở thích cụ thể của bạn.

Tiếp thị

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm, và để trao đổi với bạn về các dịch vụ, sự kiện và tin tức, khảo sát, ưu đãi đặc biệt và các chủ đề liên quan. Bạn có thể từ chối nhận các thông tin tiếp thị được gửi qua e-mail bất kỳ lúc nào, miễn phí bằng cách sử dụng liên kết “hủy đăng ký” trong bất kỳ tài liệu tiếp thị qua e-mail nào mà bạn nhận được từ chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ được liệt kê trong Chính sách này. Tùy thuộc vào quốc gia cư trú của bạn, bạn cũng có thể chọn không tham gia các hình thức truyền thông tiếp thị khác; vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được liệt kê trong Chính sách để biết thêm thông tin.

Đơn xin việc làm

Chúng tôi sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để xử lý các đơn xin việc. Chúng tôi sẽ giữ thông tin này để xem xét trong tương lai trừ khi bạn chỉ đạo chúng tôi không làm như vậy. Nếu bạn chấp nhận một vị trí với Double L Group, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin này và có thể tham khảo lại trong quá trình bạn làm việc.

Tiết lộ Bắt buộc

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi buộc phải làm như vậy theo luật hoặc với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các sắc lệnh của luật hoặc tuân thủ quy trình pháp lý được cung cấp cho chúng tôi; (b) bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi; hoặc (c) hành động trong những trường hợp cấp thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của bất kỳ cá nhân nào.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Double L Group cam kết bảo mật những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép bằng nhiều quy trình và công nghệ bảo mật. Ví dụ: chúng tôi bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân của bạn trên các máy chủ trong một môi trường được kiểm soát, an toàn, được bảo vệ khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

Quyền của bạn đối với thông tin của bạn

Bạn có thể có một số quyền đối với thông tin cá nhân về bạn được thu thập thông qua các Trang web hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn là cư dân của Liên minh Châu Âu, các quyền được mô tả dưới đây có thể áp dụng cho bạn. Đối với những người dùng khác, các quyền áp dụng cho bạn sẽ phụ thuộc vào luật pháp của quốc gia cư trú của bạn hoặc trong một số trường hợp là tiểu bang cư trú của bạn. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho bạn thực hiện các quyền áp dụng cho bạn theo luật hiện hành.

Bạn có thể có quyền truy cập, xem xét và chỉnh sửa thông tin cá nhân được thu thập thông qua Trang web của chúng tôi hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi. Trong một số trường hợp, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách truy cập trang mà bạn đã cung cấp thông tin. Bạn có thể giúp chúng tôi duy trì tính chính xác của thông tin của bạn bằng cách thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với địa chỉ gửi thư, số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của bạn.

Bạn có thể có quyền phản đối một số loại hoạt động xử lý liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả trường hợp chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp để xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc nơi chúng tôi đang xử lý thông tin cá nhân của bạn để tiếp thị trực tiếp.

Bạn có thể được quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn.

Bạn có thể được quyền nhận và sử dụng lại thông tin cá nhân của mình cho các mục đích riêng của bạn. Đây được gọi là quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu và, nếu có, yêu cầu chúng tôi di chuyển, sao chép hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn từ hệ thống của chúng tôi cho bạn hoặc (nếu khả thi về mặt kỹ thuật) bên thứ ba do bạn chọn mà không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng của nó.

Nếu bạn đã đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của mình, bạn có thể có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ ở cuối Chính sách này hoặc, trong trường hợp tiếp thị qua email, bằng cách sử dụng liên kết "hủy đăng ký" trong bất kỳ email tiếp thị nào của chúng tôi. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào cho đến thời điểm đó.

Chúng tôi sẽ trả lời bất kỳ yêu cầu nào từ bạn để thực hiện các quyền của bạn trong khung thời gian mà pháp luật yêu cầu. Chúng tôi có thể tính phí để hỗ trợ yêu cầu của bạn khi được pháp luật cho phép. Để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được nêu ở cuối Chính sách này. Chúng tôi có thể thực hiện các bước để xác minh danh tính của bạn trước khi thực hiện hành động theo yêu cầu. Nếu bạn cho rằng việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn không tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu, bạn có thể khiếu nại lên cơ quan giám sát chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu trong khu vực tài phán của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá cao cơ hội giải quyết mối quan tâm của bạn, vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khiếu nại nào bạn có thể có.

Một số trình duyệt web có thể truyền tín hiệu “không theo dõi” đến các Trang web mà người dùng giao tiếp. Do sự khác biệt về cách trình duyệt web kết hợp và kích hoạt tính năng này, nên không phải lúc nào người dùng cũng có ý định truyền những tín hiệu này hay thậm chí họ có nhận thức được chúng hay không. Chúng tôi hiện không thực hiện hành động nào để phản hồi lại những tín hiệu này.

Để biết thêm thông tin về các quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng các chi tiết liên hệ ở cuối Chính sách này

Thông tin trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin từ trẻ em và không nhắm mục tiêu hoặc hướng Trang web của chúng tôi đến trẻ em. Ý nghĩa của “trẻ em” tùy thuộc vào luật và quy định tại khu vực tài phán mà bạn đang ở.

Tuyên bố về quyền riêng tư của California

Căn cứ vào Mục 1798.83 của Bộ luật Dân sự California, cư dân của California có thể nhận được một số thông tin nhất định về các loại thông tin cá nhân mà các công ty mà họ có mối quan hệ kinh doanh thiết lập đã chia sẻ với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp trong năm dương lịch trước đó. Luật quy định rằng các công ty phải thông báo cho người tiêu dùng về các loại thông tin cá nhân đã được chia sẻ với bên thứ ba, tên và địa chỉ của các bên thứ ba đó và ví dụ về các loại dịch vụ hoặc sản phẩm được tiếp thị bởi các bên thứ ba đó. Để yêu cầu một bản sao của bản tiết lộ thông tin do Double L Group cung cấp theo Mục 1798.83 của Bộ luật Dân sự California, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ được nêu bên dưới. Vui lòng đợi 30 ngày để trả lời.

Các thay đổi đối với Chính sách này

We may occasionally update this Policy to reflect company and customer feedback.  When we do, we will revise the “last updated” date at the top and bottom of the Privacy Policy and take such additional steps as may be required by law. We encourage you to periodically review this Policy to be informed of how we use and protect your information.

Thông tin liên lạc

Double L Group hoan nghênh những bình luận của bạn về Chính sách này. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã không tuân thủ Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@doublel.com. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xác định và khắc phục sự cố kịp thời.

Địa chỉ gửi thư

Double L Group, LLC
Đường vành đai 2020, PO Box 324
Dyersville, IA 52040-0324

Cập nhật lần cuối ngày 15 tháng 10 năm 2018