Hệ thống thông gió cho heo được quản lý tốt cần có cửa hút gió cho heo, cho dù đó là cửa hút gió trên trần, cửa hút âm tường hay đường ống dẫn. Double L cung cấp một loạt các cửa hút gió trên trần cho heo để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Hút gió tường trượt

CHỜ BẰNG SÁNG CHẾ

BẰNG SÁNG CHẾ SỐ 6,475,078

TJW4312 Cửa hút khí treo tường
TopJet giai đoạn hai

Phần 90519CH
43.75" x 12.5" thô khai mạc
Khoảng. 2.200 cfm @ 0,125 SP
Trọng lượng tàu: 13 lbs
Nhập khẩu

LẮP ĐẶT THAY THẾ BIL3000

BẰNG SÁNG CHẾ SỐ 6,475,078

TJW2923 Cửa hút khí treo tường
TopJet giai đoạn hai

Phần 90540CH Mở thô
29,75 "x 23,5"
Khoảng. 3.000 cfm @ 0,125 SP
Trọng lượng tàu: 18 lbs
Nhập khẩu

LẮP ĐẶT THAY THẾ BIL4000

BẰNG SÁNG CHẾ SỐ 6,475,078

TJW4323 Cửa hút khí treo tường
TopJet giai đoạn hai

Phần 90521CH Mở thô
43,75 "x 23,5"
Khoảng. 4,400 cfm @ 0,125 SP
Trọng lượng tàu: 24 lbs
Nhập khẩu

BẰNG SÁNG CHẾ SỐ 6,475,078

TJW4334 Cửa hút khí treo tường
TopJet giai đoạn hai

Phần 90522CH Mở thô
43,75 "x 39,5"
Khoảng. 6.600 cfm @ 0,125 SP
Trọng lượng tàu: 34 lbs
Nhập khẩu

Cửa hút gió tường W400

Phần 90.499
22.25" x 5.5" khai mạc thô
xấp xỉ. 490 cfm @ .125 SP
Trọng lượng tàu: 1,6 lbs
Nhập khẩu

Ống dẫn trần 8' Polystyrene
với cửa hút W400

Phần 90994B Mở thô cao
12 "rộng x 8"
Trọng lượng tàu: 22 lbs

Ống nối góc 8 'Polystyrene
với đầu vào W400

Phần 90997B Mở thô cao
6 "rộng x 8"
Trọng lượng tàu: 13 lbs

Cửa hút gió gắn
tường JWI-1200

Phần 90812 Mở thô
14 "x 22"
Xấp xỉ. 1,000 cfm @ 0,05 SP
Trọng lượng tàu: 15 lbs
Sản xuất tại Canada

Cửa hút gió gắn
tường JWI-2400

Phần 90824 Mở thô
14 "x 45,5"
Khoảng. 2.000 cfm @ .05 SP
Trọng lượng tàu: 28 lbs
Sản xuất tại Canada