CỬA HÚT GIÓ TRẦN CHO HEO

Hệ thống thông gió cho heo được quản lý tốt cần có cửa hút gió cho heo, cho dù đó là cửa hút gió trên trần, cửa hút âm tường hay đường ống dẫn. Double L cung cấp một loạt các cửa hút gió trên trần cho heo để phù hợp với nhu cầu của bạn.

DL3232 Insulated Air Inlet

U.S. PATENT NO. 11,131,478

DL3232 Insulated Air Inlet

Part 90302P
28″ x 28″ rough opening
Approx. 4,144 cfm @ 0.10 SP
Ship Weight: 18 lbs
Phần 90521CH Mở thô
43,75 "x 23,5"
Khoảng. 4,400 cfm @ 0,125 SP
Trọng lượng tàu: 24 lbs
Nhập khẩu
ACTUATED ONLY

DL3127 Insulated Actuated Air Inlet

U.S. PATENT NO. 11,131,478

DL3127 Insulated 2-Way Inlet

Part 90300 (Winched)

29″ x 24.75″ rough opening

Approx. 3,107 cfm @ 0.10 SP

Ship Weight: 14 lbs

Phần 90521CH Mở thô
43,75 "x 23,5"
Khoảng. 4,400 cfm @ 0,125 SP
Trọng lượng tàu: 24 lbs
Nhập khẩu

ACTUATED ONLY

DL4727 Insulated Actuated Air Inlet

U.S. PATENT NO. 11,131,478

DL4727 Insulated 2-Way Inlet

Part 90301 (Winched)
44″ x 24.75″ rough opening
Approx. 4,750 cfm @ 0.10 SP
Ship Weight: 18 lbs
Phần 90521CH Mở thô
43,75 "x 23,5"
Khoảng. 4,400 cfm @ 0,125 SP
Trọng lượng tàu: 24 lbs
Nhập khẩu
ACTUATED ONLY

JD2600 2-Way Insulated Inlet

JD2600 2-Way Ceiling Inlet

Part 90840 (Winched)
Part 90841 (Counterweighted)
29″ x 24.5″ rough opening
Approx. 2,400 cfm @ 0.05 SP
Ship Weight: 13 lbs
Made In Canada

JD1501 2-Way Gravity Inlet

JD1501 2-Way Ceiling Air Inlet

Part 90827 (Winched)
Part 90825 (Counterweighted)
18.5″ x 21.5″ rough opening
Approx. 1,300 cfm @ 0.05 SP
Ship Weight: 8 lbs
Made In Canada

RD1200 Raydot Inlet

RD1200 Raydot Inlet

Part 90810 (Winched)

Part 90809 (Counterweighted)
23″ x 14″ rough opening
Approx. 1,200 cfm

Made In USA
RD2400 Raydot Inlet

RD2400 Raydot Inlet

Part 90814 (Winched)
Part 90813 (Counterweighted)
34″ x 18.5″ rough opening
Approx. 2,400 cfm

Made In USA
JD2600 Hog Inlets

JD2900 2-Way Ceiling Air Inlet

Quad / C2000 Inlet Replacement

Part 90837 (Winched)
Part 90836 (Counterweighted)
27.5″ x 27.5″ rough opening
Approx. 2,490 cfm @ .05 sp
Ship Weight: 8 lbs
Made In Canada

C2200 4 Way Ceiling Inlet

C2200 4-Way Attic Inlet

Part 90635
22.5″ x 22.5″ rough opening
Approx. 2,089 cfm @ .125 sp
Ship Weight: 22 lbs (2 inlets per box)

Made In USA
AC3010 Actuated Insulated Poultry Ceiling Inlets
BẰNG SÁNG CHẾ HOA KỲ SỐ 9,445,574

AC3010 Actuated Inlet

Part 90671
23.75″ x 23.75″ rough opening
Approx. 2,518 cfm @ .15 sp
Ship Weight: 8 lbs
Made In Canada

GC1140 Insulated Gravity Poultry Ceilng Inlets
BẰNG SÁNG CHẾ HOA KỲ SỐ 9,445,574

GC1140 Gravity Inlet

Part 90678
23.75″ x 23.75″ rough opening
Approx. 2,048 cfm @ .15 sp
Ship Weight: 9 lbs
Made In Canada

TJ4200 TopJet Gravity 4-Way Inlet
BẰNG SÁNG CHẾ HOA KỲ SỐ 6,475,078

TJ4200 Hog Ceiling Inlet

Part 90640
22.5″ x 22.5″ rough opening
Approx. 1,812 cfm @ .125 sp
Ship Weight: 26 lbs (2 inlets per box)

Made In USA