Bộ truyền động tuyến tính HA24-24”

ac

Thiết bị truyền động tuyến tính HA24-24"
là sản phẩm tuyệt vời để kích hoạt hút
gió trần trọng lực GC1140 đã đóng.

Phần số 90880
AMP: 1,0 110 Vôn
50/60 Hz
Tốc độ tối đa: 5,3 mm / giây
Tự khóa tối đa: Xấp xỉ. 772 lbs / 350 kg
Tải trọng tối đa: Xấp xỉ. 772 lbs / 350 kg
Trọng lượng: 19 lbs / 9 kg

* Công tắc an toàn giới hạn cao.
* Vận hành êm ái, không có tiếng ồn.
* Hoàn toàn được bao bọc và bảo vệ khỏi quá trình oxy hóa - tuyệt vời cho cả những môi trường khắc nghiệt.
* Chu kỳ nhiệm vụ: Tối đa 20%, 12 phút/giờ
* Chiết áp phản hồi 10 kilohm có độ chính xác cao hạng nặng.

a3

Bộ truyền động tuyến tính HA24-24”

a4

Giá đỡ có thể điều chỉnh được bao gồm

ac2